اگر قصد دارید برای مشتریانی که در پایین «هرم قدرت خرید» قرار دارند دست به نوآوری بزنید، به‌خاطر داشته باشید که قیمت مناسب نقش محوری دارد. شرکت‌ها باید بدانند که قیمت مناسب و قابل خرید از نظر مشتریانشان چیست. قیمت تاثیر مستقیم بر مقدار تقاضا از طرف مشتریان دارد وهر قیمتی منجر به سطح مختلفی از تقاضا می‌شود.