Air Textured Yarn یا نخ ATY (نخ ایرتکسچر) بر اثر درگیری فیلامنت ها در جهت هوای فشرده تولید می گردد.
در واحد ایرتکسچرایزینگ ، با توجه به تغذیه 1 الی 6 نوع نخ (نایلون - PP - POY - FDY) امکان تولید نخ های مولینه با ترکیب 6 رنگ و نمره های متفاوت با ظاهر و خواص متفاوت فراهم گردیده است. در ضمن با توجه به مجهز بودن دستگاه به سیستم بایکد و اسلاب تنوع محصولات ATY این شرکت بسیار بالا می باشد.